Het verdwenen labyrint

Door Joke Visker - augustus 30, 2013

Toen we de kathedraal van Reims betraden voelden we een licht verhoogde energie terwijl we tussen de banken richting het altaar liepen. We registreerden dat het waar te nemen was tussen de tweede en vierde pilaar en besteedden er verder geen aandacht aan. We bewonderden de beelden en de glas-in-lood ramen. Weer aangekomen bij het voorste gedeelte zag ik borden met informatie over de bouw van de kathedraal aan de muren hangen. Op een van die borden stond een labyrint getekend. En labyrinten hebben voor mij een magische aantrekkingskracht. Het had een vierkante vorm en op de vier hoeken stonden de figuren van de bouwmeesters. Ook in het midden was een figuur te zien. 


Aan de overzijde hing een bord met de plattegronden van de verschillende bouwfasen.


Het labyrint was dus gebouwd in de twaalfde eeuw, maar er was niets meer van overgebleven in de huidige kathedraal. Ik vond een Frans boekje over het labyrint bij het winkeltje in de buurt van de ingang en ontdekte dat het zich bevonden had tussen de tweede en vierde pilaar. Zoiets maakt me ontzettend nieuwsgierig naar de reden van de situering. Is er hier sprake van een energetisch punt? Aan een man die een stand beheerde vroeg ik meer informatie. O ja, hij had wel een tekening van het labyrint, maar verder was er niets, behalve het voor mij moeilijk leesbare boek in het winkeltje. Ik mocht een foto maken van zijn blad.


De man werd toeschietelijker naarmate er meer vragen gesteld werden. Het labyrint was verdwenen omdat de priesters last hadden van spelende kinderen. Maar, legde hij uit, monumentale gebouwen in Frankrijk worden altijd aangeduid met het logo van dit  labyrint. Kijk, en dat is leuk, want die borden kwamen we tegen :-).
Het labyrint is verwijderd in 1779 verwijderd. Jammer!

In de gotische kathedralen van Amiens, Chartres en Reims vonden tijdens het Paasfeest ommegangsriten, balspelen en cultische dansen plaats. Al die dansen stammen uit de periode van de twaalfde tot de veertiende eeuw ( vastgelegd in de balspelverordening van het Kapittel van Auxerre van 18 april 1396) en geleid door de aartsbisschop, bisschop of deken zelf (bron). 

Over die balspelen vind ik nog meer ( bron). Op bladzijde 11 en 12 staat hier een stuk over de Christelijke Paasdans, dat eveneens teruggrijpt op de spelen in Auxerre. De jongste kanunnik moest voor een grote leren bal zorgen, die je niet met één hand vast kon houden. Tijdens het dansen om het labyrint heen werd de bal door de Deken naar de dansers geworpen. Aangenomen wordt dat de Deken al dansend het pad  van het labyrint volgde. Na afloop was er een feestmaal. 

In Chartres (zie onder) kan je het labyrint op de vrijdag nog dansen. Op andere dagen is het met stoelen bedekt.


Het verhaal van het balspel is voor mij nieuw. Het labyrint krijgt er een diepere betekenis door. Met welk spel zouden de kinderen in Reims de rust in de kathedraal verstoord hebben?