zondag 27 oktober 2013

Astrologische elementen in de kathedraal van Chartres (2)

Nog meer astrologische elementen in de kathedraal van Chartres? Verbaasd lees ik over de engelen van de astrologie op internet. Ze zijn te vinden op het middenportaal van de Westgevel, op de binnenste boog rechts en links van de Christusfiguur. Gemist en zelfs geen idee dat ze er waren. We bezochten Chartres opnieuw een paar dagen in de herfstvakantie. Allereerst gingen we op zoek naar de afbeeldingen van de dierenriemtekens Tweelingen en Vissen, die niet bij de andere tekens gevoegd waren, maar een plaatsje hadden gekregen in het linkerportaal van de Westgevel (als je ervoor staat rechts).


Tweelingen en Vissen gevonden :-)


Een van de engelen van de astrologie  links voor de kijker op de binnenboog van het middenportaal. In haar hand houdt ze een astrolabium, waarmee ze de hoeken tussen de planeten of sterren kan meten.


In het middenportaal staat de figuur van Christus temidden van de vier evangelisten,
afgebeeld als mens (Mattheus), adelaar (Johannes), Leeuw (Marcus) en Stier (Lucas).


Mens (Waterman), Adelaar (Schorpioen), Leeuw en Stier zijn de vaste tekens van de dierenriem.

In het linkerportaal (rechts als je ervoor staat) is de vrouwe van de astronomie te vinden (derde van boven in de buitenste boog). Zij is een van de voorstellingen van de zeven vrije kunsten die aan de School van Chartres werden onderwezen.


In de kathedraal zelf is bij het Zuidertransept een vloertegel gemerkt met een ijzeren knop.  


Op midzomer valt een lichtstraal precies op dit punt

Bij Michael Ladwein (Chartres Complete gids voor de kathedraal) lees ik dat de datum van inwijding van de kathedraal van Fulbertus figuratief is vastgelegd.  De constellatie van de planeten en sterrenbeelden van dit moment staan op een kapiteel aan de rechteringang van de noordertoren afgebeeld. De Maagd met drie aren en een kentaur (als symbool voor Boogschutter) zijn zeker herkenbaar. De tekst staat op blz. 21 en de afbeelding op blz. 22*. Over hetzelfde kapiteel schrijft W.F. Veltman (Het geheim van Chartres) op blz. 117: 'Op het kapiteel van de rechter binnenzuil staat een jonkvrouw met drie aren in de hand, die van links door een duivel, van rechts door een centaur bedreigd wordt'. Hij ziet in de figuur van de vrouw de Griekse Godin Kore of Persephone, maar noemt dat Gottfried Richter  (Chartres) een astrologische verklaring ervoor geeft.

Tot slot nog de astrologische klok: Jan Wicherink legt een relatie met de Galactische Conjunctie die plaats vindt tussen 1978 en 2017.


De foto van zijn website (hierboven gekopieerd) laat de klok zien met de wijzers in de vorm van een vissenblaas. Dezelfde vorm vinden we terug rond de figuur van Christus in het middenportaal. 


De klok in augustus 2013


En nog niet zover vooruit in oktober 2013


* Als deze link niet meer werkt kun je de betreffende informatie vinden door bij G.oogle de sleutelwoorden michael ladwein wijding kathedraal fulbert chartres in te tikken.