vrijdag 5 september 2014

Nehalennia en haar tempel bij de haven van Colijnsplaat

Eigenlijk ben ik op dit moment helemaal niet bezig met Nehalennia. Maar tijdens het lezen van het boek 'Gods and Myths of Northern Europe' (H.R. Ellis Davidson) kom ik twee keer een verwijzing naar haar tegen. Ze wordt gelinkt aan de godin Freya, Moedergodin en godin van de vruchtbaarheid. Nehalennia wordt afgebeeld met fruit, vergelijkbaar met de hoorn van overvloed. Omdat ik houd van plekken-met-een-verhaal reis ik met Man regelmatig door het land. In Colijnsplaat heb ik haar tempel bezocht en aansluitend zijn we doorgereden naar Zierikzee. Daar vond ik in het  Maritiem Museum een aantal altaren en votiefstenen, die aan haar waren gewijd. Nehalennia was een inheemse godin. Zoals gebruikelijk hadden de Romeinen daar geen moeite mee en werd ze zonder problemen opgenomen in hun pantheon. Kooplieden die de zee opgingen vroegen om haar zegen en bedankten haar voor een veilige thuisreis met altaartjes of votiefbeelden. Omdat ze steeds wordt afgebeeld met fruit (appels) wordt er tevens een link gelegd met de vruchtbaarheidsgodinnen uit de oudheid. Was ze een Keltische of een Germaanse godin? Haar tempel is gereconstrueerd in Colijnsplaat en haar altaren en beeldjes worden bewaard in Leiden (Rijksmuseum van Oudheden) en in Zierikzee (Maritiem Museum, inmiddels gesloten en samengevoegd met het Historisch Museum).Nehalennia in haar tempel

Nehalennia wordt meestal zittend afgebeeld, op een troon of op een bank. Haar hoofd is niet bedekt en ze draagt een lang gewaad tot op de grond. Het schoudermanteltje dat ze draagt is uniek voor deze godin (bron).


Kijkje binnen in de tempel 
Ganuenta was in de tweede en derde eeuw een belangrijke havenstad. Zeelieden vroegen Nehalennia om een behouden vaart. In de loop van de derde eeuw is de tempel is onder water verdwenen. In 1970 werd een votiefsteen van haar opgevist. Eerder al in 1647 werden in Domburg na een storm allerlei stenen met Romeinse inscripties op het strand gevonden, samen met de fundamenten van een gebouw. Ook hier blijkt een tempel van Nehalennia te hebben gestaan.


Het Maritiem Museum te Zierikzee is in 2012 samengevoegd met het Historisch Museum lees ik hier. Deze foto's zijn van 2007 en nog in de kelder van het Maritiem Museum gemaakt.Maquette van de gereconstrueerde tempel


Beeldje tussen tempel pilaren


Nehalennia met een roer in haar hand?


Votiefsteen met de naam van de godin


De hond en het fruit


Met de voet op een schip


Nabootsing van de tempelvorm met schelp als dak

Voor het eerst las ik over Nehalennia in het boek 'Het Zonnejaar' van Mellie Uyldert (1981). Daarin wordt verhaald over het Stra-rijden: "Vroeger reed men daarbij een eindje de zee in. Dat was om de lente-godin Nerthus of Nehalennia af te halen (..). Mannen te paard reden allen zwijgend met een huifkar de zee in en kwamen terug met de etherische godin onder de huif verborgen. Zij werd door de duinen en velden gereden om de vruchtbaarheidszegen te verbreiden daarna terug gereden de zee in". De eerlijkheid gebied me om te melden dat de informatie over Stra-rijden op internet op dit punt afwijkt. Maar in het boek 'Gods en Myths of Northern Europe'  lees ik over de vruchtbaarheidsgodin Nerthus. Hier vind ik het thema terug. Ook hier wordt zij in een wagen rondgereden om vruchtbaarheid te brengen voor de mensen. Ik heb er wel iets mee, dus wat mij betreft houden we het erin ;-)

Ineke Bergman wijdt in haar boek 'Godinnen van eigen bodem' een hoofdstuk aan Nehalennia. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten