Het kapelletje van de Heilige Eik

Door Joke Visker - maart 18, 2014

Het onderstaande stukje vind je hier: 'In Oirschot staat de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik. We gingen ernaar op zoek toen we het beeldje van Maria vonden in de kerk van Oirschot. Daar lazen we dat dit volgens de legende in het begin van de 15de eeuw op het zand in het riviertje de Beerze was gevonden. Het beeldje werd in een eik geplaatst en door de boeren en herders vereerd. Nadat men het beeldje naar de kerk van Oostelbeers of Middelbeers gebracht had, stond het de volgende dag weer op zijn oorspronkelijke plaats. Toen bracht men het beeldje naar Oirschot en bouwde men ter plaatse een primitief, houten kapelletje. In een andere versie van de legende wordt het verhaal nog iets aangedikt: hier dreef het beeldje stroomopwaarts en deed men twee keer een poging het beeldje in 'Beers' te stallen (Bron). We brengen nog steeds een bezoek aan dit kapelletje als we in de buurt zijn'. 


En dat was kortgeleden het geval. Op de terugweg van ons bezoek aan de Zwarte Berg in Hoogeloon reden we naar het kapelletje. Het ligt in een bocht van het riviertje de Beerze, waar al lang geleden de positieve energie van de plek herkend werd. De plaats wordt gezien als overblijfsel van een een inmiddels verdwenen boomheiligdom.

 

Stukje van het riviertje de Beerze

De combinatie van een leylijn en de waterstroom versterkt de kracht ervan (bron: Mellie Uyldert, Aardes Levend Lichaam). Het kapelletje van de Heilige Eik heeft een voor mij blijvende aantrekkingskracht. Het verhaal van het terugdrijvende beeldje geeft het een magisch element en is uitgebeeld op een houten paneel in het kapelletje. 
De vondst van het beeldje werd op 24 juni 1406 gedateerd (dit is de feestdag is van Johannes de Doper). Het beeldje werd in de Mariakerk geplaatst (tegenwoordig bekend als het boterkerkje) en tijdens een jaarlijkse bedevaart werd het meegenomen naar de heilige eik (bron).Kopie van het oorspronkelijke beeldje
Het beeldje zelf is te vinden in de St. Petruskerk te Oirschot
Tafereel van de eik en het teruggekeerde beeldje


Het eerste stenen kapelletje werd in 1606 gebouwd en in 1649 afgebroken op last van de Staten Generaal. De heilige eik werd omgehakt. Het huidige kapelletje werd in 1854 op de fundamenten van het eerste gebouwd. In 1906 werd het gebouwtje uitgebreid (bron).Kapel van de Heilige EikMariabeeld boven de ingang


Interieur van het kapelletje


Wandeling in de buurt
Een afbeelding van de Heilige Eik vind je terug in  het wapen van de gemeente Oirschot. Op de vlag is een eikenblaadje afgebeeld.

We eindigen ons rondje met een bezoek aan Oirschot. Aan weerszijden van de ingang van de St. Petruskerk zien we de vier evangelisten met de vier symbolen: Johannes met een gevleugelde adelaar (schorpioen), Lucas met een ram, Mattheus met mens of engel (waterman) en Marcus met een leeuw. De poging om het echte beeldje nog een keer te bekijken mislukte. Het was te vroeg in het jaar en de kerk was gesloten. Leuk voor een volgende keer.Aanvullende, meer gedetailleerde informatie over het kapelletje vind je op deze site.