Sterrenkruid Altijd op zoek naar krachtplaatsen en verhalen

zondag 26 mei 2013

Zodiacs in vogelvlucht

Ik ben al jaren geïnteresseerd in sterrenbeelden die geprojecteerd zijn op de aarde. Zo vond ik een aantal voorbeelden van de projectie van de Grote Beer in België en Frankrijk. In Ierland en in Egypte is het sterrenbeeld Orion op de aarde gespiegeld en in Engeland en Frankrijk is een complete dierenriem ontdekt. De dierenriem in Engeland is te vinden rond het gebied van Glastonbury en ontdekt door Katherine Maltwood in 1927. Een afbeelding ervan vind je hier. Tijdens mijn voorbereidingen voor een reis naar Rennes le Chateau komende zomer kwam ik tot de ontdekking dat ook rond deze plaats een reusachtige dierenriem geprojecteerd is. Deze is ontdekt door Elisabeth van Buren, die een tijd in deze regio heeft gewoond. De onderstaande tekening ervan vond ik op deze site op bladzijde 84. Het verschil met andere zodiacs die gevonden zijn is dat deze zodiac een afspiegeling is van de hemel zoals we die kennen.
Zowel in Glastonbury als bij Rennes le Chateau is dus een dierenriem te vinden die zich aftekent in het landschap. Beide keren is de 'tekening' terug te vinden op kaarten. Richard Leviton schrijft hierover in zijn boek: The Galaxy on Earth (2002) op blz. 443: 'As with the Landscape Zodiac in Glastonbury, England (decribed elsewhere in this section), the physical terrain to some degree corresponds with the energetic configurations of the zodiac, giving us an open clue to its existence. It is not in anyway essential, however, that the landscape match the forms of the zodiac for there to be an authentic terrestial star map present; most of the planet's 432 zodiacs do not have visible, obvious landscape signs signifying their reality'. In zijn boek beschrijft hij 56 heilige plaatsen, waarvan er 19 een 'Landscape Zodiac' bezitten. Een aantal ervan heb ik in het verleden bezocht, me onbewust van het bestaan ervan.

Twee herkenbare zodiacs dus. Dan kom ik eveneens via Elisabeth van Buren informatie tegen over 'The Pendle Zodiac', in Groot Britannië. In haar boek Lord of the Flame wijdt ze er een stukje aan op bladzijde 148: 'One of the terrestial zodiacs of Great Britain is laid out over miles of land near the Pennine Hills; it has been recently named  the Pendle Zodiac (see illus.55). Believed to have been constructed around 4,500 BC, the figures are outlined by rivers, hills and tracks in a simular fashion to the Glastonbury Zodiac'. Hieraan voegt ze toe dat de tekens niet in de goede volgorde staan en zelfs geen echte cirkel vormen. Inderdaad geeft de tekening op de betreffende bladzijde een rommelige indruk. Ik ben nieuwsgierig genoeg om er op internet naar te zoeken. Ik tref meer informatie aan op deze site. Volg de pijltjes rechtsboven of klik op het knopje 'play' links om de getekende sterrenbeelden op het kaartje te zien. Een tweede plaatje vind je hier: kies het derde kleine plaatje vanaf links. Pendle Hill ligt ten westen van Leeds en ten noorden van Manchester. Trek vanuit beide plaatsen rechte lijn en waar je kruist kom je in de buurt. Zo groeit mijn lijst van ooit-nog-te-bezoeken-plaatsen :-).
Elisabeth van Buren ontleent haar informatie over The Pendle Zodiac aan het boek: Terrestail Zodiacs in Britain: Muthampstead Zodiac and Pendle Zodiac (1976)  van N. Pennick & R. Lord.

Labels: , ,

Avebury Beuk

Welkom op mijn blog

Op deze plaats wil ik graag mijn passie voor bijzondere plekken delen. Aan de ene kant voel ik me aangetrokken tot kerken en kathedralen die gebouwd zijn voor het jaar 1350. Tot die tijd werden heiligdommen op energetische plekken gebouwd. Aan de andere kant is er mijn liefde voor oude bomen en plekken in de natuur.

Met dank aan mijn kleinzoon die me hielp om deze website te realiseren.

Aanbevolen post

Het Romaanse kerkje van Wieuwerd is gelegen op een terp die al in +/- 100 na Christus bestond. In de kelder vinden we de vier gemummificeerde lichamen, die dankzij de ligging van de kerk bewaard gebleven zijn. Het wordt het geheim van Wieuwerd genoemd...