Pagina's

maandag 14 mei 2018

De Meidoorn en de Grasmaan

De Volle Maan van de Grasmaan valt tussen 17 mei en 16 juni (in 2018 op 29 mei om 16:20:48). De boom die bij deze maan hoort is de Meidoorn. 


De Meidoorn in volle bloei

De Meidoorn

Buiten is de schoonheid op zijn hoogst. Waar ik ook kijk, overal zie ik de meidoorn in bloei.  De plant laat een zachte, vriendelijke kant zien met zijn witte bloempjes. Wil je er dichtbij komen, dan weert zij zich af met haar stekels. Kom me niet te na, lijkt de boom te willen zeggen, want dan ga ik in de verdediging. In de vrije natuur sluit de Meidoorn soms een deal met de Braam. Samen vormen ze een ondoordringbare haag. De beschermingstactiek werkt goed. Ik denk er niet aan om ze te benaderen. Vanaf een afstandje genieten lukt me prima. 

Het kleine stekje dat we meenamen van het landje van mijn broer is na een paar jaar in onze tuin uitgegroeid tot een behoorlijke boom. De zacht-witte kleur en bijzondere geur trekken dagelijks mijn aandacht. De meidoorn straalt een zachte en kalme energie uit. Onder haar bloementooi kom ik tot rust.

 Soms sluit de Meidoorn een deal met de Braam. 


Samen vormen ze een ondoordringbare haag
Beltane

Op het moment dat de groeikracht van de natuur op zijn hoogst is werd in het verleden het Beltanefeest gevierd. Paren vierden de liefde in de natuur en beloofden elkaar trouw voor een jaar en een dag. Hiermee werd ook de verantwoordelijkheid voor een eventuele zwangerschap genomen. Na afloop waren de partners vrij of konden de keuze maken om bij elkaar te blijven.

Meifeesten

In het oosten van het land wordt de Meiboom opgezet. Een lange dunne boomstam wordt gekroond met een krans van Meidoornbloesem en krijgt een plaatsje op het dorpsplein. Aan de krans of hoepel hangen rode en witte linten. De Meibruid wordt gekozen en de ongehuwde mannen dingen om haar hand. Het verhaal gaat dat ze daarvoor in de paal moeten klimmen en meibloesem mee naar beneden moeten nemen. De Meikoningin is in het wit gekleed en is getooid met een krans van bloemen. Om de Meiboom wordt gedanst met de linten in de hand. Tijdens het dansen worden de linten in- en uit elkaar gevlochten.
In Landgraaf wordt de meiboom verstopt in het bos en moet gezocht worden. De meiboom krijgt daar een plaatsje voor het huis van de Meikoningin of Pinksterbruid. Er vindt een optocht plaats met de Meikoningin in een koets aan het hoofd en als afsluiting is er een receptie met een bal.

Oude gebruiken

De meidoorn is een betoverde boom die beschermd wordt door de feeën en de oude magie. Een boom die alom gerespecteerd wordt.  
Meibloesem geef je aan een vriend, maar je wordt verondersteld het niet in huis mee te nemen, want dan brengt het ongeluk. 
Meidoorn opent het hart. "Ga naar de meidoorn als je de liefde in je hart wilt vinden'.
Twijgjes ervan werden aan de wieg van pasgeboren baby's gehangen om hen te beschermen en tijdens huwelijksceremonies gebruikt om geluk en vruchtbaarheid te brengen.
Als de boom bij een bron groeit, zie je vaak dat er lintjes aan zijn gehangen als dank voor hun rol als bewaker van de bron.
De meidoorn werd ook als genezende boom gezien voor wratten, tandpijn, koorts, en gewrichtsreuma. 

Legende

In Glastonbury staat de heilige meidoorn, die ontstaan is uit de staf van Jozef van Arimathea, toen hij deze in de grond stak tijdens zijn bezoek aan het heilige eiland, kort na de dood van Jezus. Rond die tijd was Glastonbury een eiland en werd er vanuit de haven gehandeld met het buitenland.
Deze meidoorn bloeit twee keer per jaar: met kerstmis en in mei. Met kerstmis werden de bloeiende takken naar de koning gebracht. Toen deze Engelse koning in 1649 werd onthoofd, werd ook de boom omgehakt. Op Weary Hill staat nog altijd een stek van de boom. 


De Meidoorn op Weary Hill in GlastonburyBronnen

Marcel De Cleene , Marie Claire Lejeune - Compendium van Rituele Planten in Europa e.a.

Websites

https://www.unitythroughdiversity.org/wearyall-hill.html

zondag 13 mei 2018

De Zwarte Madonna in Creuse


Met zijn vieren zijn we op weg naar St. Quentin la Chabanne. Daar staat een Zwarte Madonna in de crypte van het kerkje. Zij is de enige in het departement Creuse en we willen haar niet graag missen nu we min of meer in de buurt zijn. Er zijn fundamenten gevonden van een oudere kerk en in het verre verleden heeft er een Romeinse Tempel gestaan op deze plek...


Notre Dame sous Terre (Onze lieve Vrouwe onder de Aarde)

Notre Dame sous Terre 

Onderweg komen we tot de ontdekking dat er uitgerekend deze dag (12 augustus) een processie plaatsvindt ter ere van Notre Dame sous Terre. We zouden  dat graag meemaken, maar het is duidelijk dat we dat niet gaan halen. We vervolgen onze reis in de hoop er nog een staartje van mee te pakken. Stel je voor, dat we er aankomen en dat de Madonna op stap is :-). Maar het ligt anders. Er zijn bloemen gebracht en ze heeft voor zover we het kunnen over zien haar plaatsje in de crypte niet verlaten.

 De Zwarte Madonna is donker en mooi! Ze draagt haar kindje op de linkerarm en staat in de achterste nis van de crypte. Ze is een vervangend exemplaar voor een ouder beeld uit de dertiende eeuw. Dat laatste is tijdens de godsdienstoorlogen verwoest. Het huidige beeld stamt uit de zeventiende eeuw en is dus van latere datum dan het kerkje. Haar specialiteit is om de kinderen te beschermen. Als dank daarvoor worden in de crypte kleding, schoentjes en linten bewaard. Aan beide zijden van de nis zijn gedenktekens zichtbaar.

Onder de nis waar Notre Dame sous Terre staat is een symbool met een dubbele M te zien. Verstrengeld met elkaar, de ene rechtop en de andere ondersteboven. Ik heb dat eerder gezien bij de Zwarte Madonna van Limoux. Het zouden de initialen van Maria Magdalena zijn.


De bloemen getuigen van de zojuist gehouden processie
Onder het kleed de 'dubbele M'  


De 'dubbele M' bij Notre Dame de Marceille in Limoux

Notre Dame sous Terre in de bovenkerk

Boven in de eigenlijke kerkruimte ontdek ik twee ramen met de tekst  'Notre Dame sous Terre. Het ene toont een Maria met kind, en het andere Jezus met Maria. De figuur van Jezus kroont de Maria.
Deze afbeelding zet me aan het denken. Wordt hiermee een relatie gelegd met Maria Magdalena? 
Verder staan er nog twee oude beelden. De ene Maria staat op een toren en draagt het kind rechts. Het kindje staat op een 'wereldbol' met sterren. De  kleuren van haar gewaad zijn traditioneel blauw en wit. Zowel de Madonna als het kind zijn gekroond.
Het andere beeld is duidelijk ouder en maakt deel uit van een soort drieluik. Haar kleuren zijn rood en blauw. Ze draagt het bijna staande kind op de linkerarm en vormt het hoofdelement van een drieluik.
Van beide Maria's kan ik geen aanvullende informatie vinden.


Notre Dame sous Terre aan de onderzijde van het raamEen tweede raam met de tekst 'Notre Dame sous Terre'
Twee oude Maria beelden in de kerk

Het kerkje

Het kerkje staat op een heuvel en dateert uit de veertiende eeuw. Het staat op een pleintje met aan zijn zijde het oude stadhuis, dat nu in gebruik is als school. Boven de ingang in het westen  hangen vier klokken in bogen, die onderdeel uitmaken van een  klokmuur. Er is een afstand van zo'n vijf meter met de rest van het gebouw. De crypte zou tegelijk gebouwd zijn met het schip. Andere bronnen noemen de elfde eeuw als datum.

Een ouder heiligdom

Op het informatiebord zijn met groen de fundamenten van een oudere kerk aangegeven. 'Tijdperk onbekend' staat er in de legenda bij vermeld. Onderaan wordt verwezen naar een menhir in de buurt. In verschillende  bronnen lees ik dat hier voorheen een Mercurius tempel heeft gestaan. Een heiligdom gewijd aan de Romeinse god Mercurius dus, de god van de handel, de reizigers en de winst.
In het huidige kerkje staat een bewaard gebleven altaar uit de eerste tot tweede eeuw na Christus.  De inscriptie getuigt van een eredienst voor Mercurius en de keizer. De tekst ervan luidt: 'In opdracht van Sabinus heeft Clarissa van haar fortuin dit altaar geplaatst'. Het is opgedragen aan Omperial Numina en Mercurius. De inscriptie eindigt met 'Biga heeft haar wens terecht vervuld'. Het is gekerstend door het te zegenen (transformé en bénitier). Een afbeelding ervan vind je op deze site. Het altaar staat onderaan een trap die naar boven leidt. Ik ben er voorbij gehold op weg naar de crypte :-).
De vraag die in me opkomt is of deze heuvel mogelijk plaats geboden heeft aan een tempelcomplex dat groter was dan het huidige kerkje. Iets van de grootte van de tempel op de Puy de Dôme kan ik me hier niet voorstellen. Op internet vind ik afbeeldingen die meer in de richting gaan van de stijl waarin de (gereconstrueerde) Nehelleniatempel er uit moet hebben gezien. Een van de best bewaarde tempels uit de tijd van de Romeinen staat in de stad Nîmes. Een foto ervan vind je hier.  


Op het informatiebord staan de resten van een ouder gebouw aangegeven


Links: Ruïnes Mercuriustempel Puy de Dôme (Frankrijk)
Rechts: Reconstructie tempel Nehellenia (Nederland, Colijnsplaat)

Krachtplaats

Nog even dwalen mijn gedachten naar de Zwarte Madonna en de Romeinse tempel die voorheen op deze plaats gestaan moet hebben. Heel waarschijnlijk was dit in de voorchristelijke tijd al een Keltische heiligdom. Wordt hier al eeuwenlang de godin in verschillende vormen vereerd?
Zowel in de crypte als in de kerk kon ik energie rond mijn hoofd waarnemen. Dat dat voor iedereen anders is en mogelijk afhankelijk van het tijdstip is een gegeven. Maar wie weet ervaar je het zelf als je deze oude plaats bezoekt. 


Adres

Creuse: Departement 23
D992 Saint-Quentin-la-Chabanne - Frankrijk
Coördinaten: 45. 51.53 N, 209.16 E

Noten

De crypte ligt onder het oostelijk deel van het schip en is vanuit de kerk bereikbaar via een trap.

Hier bevindt zich de Zwarte Madonna met de toepasselijke naam 'Notre Dame sous Terre'.

Van de Puy de Dôme is bekend dat er al vanaf de Oudheid veelvuldig erediensten werden gehouden. Eerst door het volk der Avernes en vervolgens door de Gallo-Romeinen die er rond de eerste eeuw na Christus een Mercuriustempel bouwden. 


Onze voorouders bouwden tot 1350 hun heiligdommen bij voorkeur op krachtplaatsen. Deze plaatsen werden in principe door de kerk overgenomen en gekerstend, net zoals dit met het altaar gebeurde. Het in gebruik nemen van deze 'heidense' plaatsen gebeurde in opdracht van Paus Gregorius de Grote. 
Tijdens het Concilie van Tours in het jaar 567 werd het vereren van stenen, bomen en bronnen verboden. In 601 verbiedt Paus Gregorius de Grote (589-604) het verder verwoesten van heilige plaatsen. Hij geeft per brief aan Melitus de opdracht om alle heidense plaatsen te integreren in het christelijk geloof ('de tempels van de heidenen niet te verwoesten maar met wij-water te besprenkelen em daarna in christelijke kerken te veranderen'). 

Het verbod om nog langer op voorchristelijke plaatsen te bouwen lijkt in relatie te staan met het uitbreken van de pest. 

Bronnen

Jacques Bonvin- Vierges Noires  La réponse vient de la Terre, p. 239
Coys Goisen - De oude Wijsheid, p.26
Dr. Annine E.G. van der Meer- De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd
Dr. Annine E.G. van der Meer- De Drie Dames uit Duitsland, p.51, 53 n. 12, 13
Wigholt Vleer - Leylijnen en leycentra in de Lage Landen, p 27

Websites

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Quentin_de_Saint-Quentin-la-Chabanne
http://www.mariusvazeilles.fr/blog/wp-content/uploads/2016/11/actes-colloque-Marius-Vazeilles-2015.pdf p.39: Un autre sanctuaire devait exister à proximité de St Quentin-la-Chabanne, comme en témoigne un autel inscrit qui s’y trouve en remploi. L’inscription y atteste un culte en l’honneur de Mercure et de l’empereur23. Malheureusement, aucun site n’est connecté à cette inscription.
Citaat brief Paus Gregorius:"To his most beloved son, the Abbot Mellitus; Gregory, the servant of the servants of God. We have been much concerned, since the departure of our congregation that is with you, because we have received no account of the success of your journey. When, therefore, Almighty God shall bring you to the most reverend Bishop Augustine, our brother, tell him what I have, upon mature deliberation on the affair of the English, determined upon, viz., that the temples of the idols in that nation ought not to be destroyed; but let the idols that are in them be destroyed; let holy water be made and sprinkled in the said temples, let altars be erected, and relics placed. For if those temples are well built, it is requisite that they be converted from the worship of devils to the service of the true God;
maandag 7 mei 2018

De Heilig Hartkerk verdient het om gezien te worden

Update 7 mei 2018
Processie in Schiedam
De processie vindt elk jaar plaats op de zesde zondag in de Paastijd. De processie werd voorgegaan door Monseigneur van den Hende, bisschop van Rotterdam.
Liduina leefde in de vijftiende eeuw in Schiedam. Op 15-jarige leeftijd raakte ze voor de rest van haar leven verlamd. Daarna wijdde ze haar leven aan God. Ook kreeg ze visioenen over de hemel, de hel en het vagevuur.
De Schiedamse werd in 1890 door paus Leo XIII heilig verklaard.
Berichtje met foto's vind je via de onderstaande link:


De Heilig Hartkerk in Schiedam verdient het om gezien te worden. De kerk opent zijn deuren tijdens diensten en is alleen op Open Monumentendag toegankelijk voor publiek. Ik wijd een uitgebreide mail aan het toeval dat me naar deze kerk brengt en bied aan het boek (1) mee te nemen (zie vorig blog). In reactie daarop worden we hartelijk uitgenodigd om een afspraak te maken. Het boek van Rosier kennen ze en sterker nog: er liggen exemplaren om uit te delen :-). Onze rondleiding begint in de hal waar we even stilstaan bij een foto van de Frankelandsekerk. Hier stroomden de bedevaartgangers toe tot deze in 1969 werd gesloopt.  Liduina wordt in 1380 geboren in Schiedam. Na een val op het ijs breekt ze een rib en lijdt tot het eind van haar leven ondraaglijke pijnen. De logica tussen de gebroken rib en een leven lang ziek zijn wordt me pas in tweede instantie duidelijk. Haar verhaal wordt met stukjes en beetjes compleet.  De legende vertelt dat Liduina als klein meisje elke dag in de Sint Janskerk ging bidden bij het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Schiedam. Dit beeld was daar niet zomaar terecht gekomen. Dat is een verhaal apart (2). Het meisje brengt veel tijd door in de kerk en vertelt haar moeder na een late thuiskomst dat het beeld naar haar gelachen heeft. Als ze op haar twaalfde jaar ten huwelijk wordt gevraagd is dit niet wat ze wil. Ze smeekt God om een ongeneeslijke ziekte, 'waardoor ze onaantrekkelijk wordt voor de wereld'. Als ze vijftien is maakt ze tijdens het schaatsen een val op het ijs, waarbij ze een rib breekt. Er is sprake van ernstige complicaties waardoor die val resulteert in een levenslang lijden. Na een keerpunt van acceptatie biedt ze troost aan armen en chronisch zieken. Die komen haar van heinde en ver bezoeken. Haar ziekbed duurt lang en Luidina sterft na 38 jaar in 1433. We komen de markering van haar grafkapel tegen in de Grote of Sint Janskerk, samen met twee grafzerken die daar terug gevonden zijn. 

Vanuit de hal komen we in de voormalige doopkapel van de Heilig Hartkerk. Ongedoopt mocht je de kerk niet binnen, dus was dit een eerste noodzakelijke stap voor de gelovigen. Hier vinden we het oudste beeld van Liduina, met aan haar voeten een kleine engel. Aan beide kanten van het beeld treffen we een smal glas-in-lood-raam met bloemen. Aan de linkerkant de rozelaar, aan de rechterkant de aronskelk. De rozelaar verwijst naar het moment dat Liduina zal sterven. Haar engelbewaarder heeft haar verteld dat de tijd daar is als alle knoppen bloeien. De aronskelk symboliseert met haar witte kleur zuiverheid en maagdelijkheid. Een blikvanger in de kerk is  het afscheidingsscherm, samengesteld uit honderden kleine tekeningen gemaakt door schoolkinderen uit de buurt, gevormd tot bekende taferelen van Schiedam door Jeroen Staal. Helaas hebben we er geen foto's van gemaakt, wel in bewondering staan kijken. Een kleine indruk ervan vind je hier (klik op fotogalerij). Aan de keerzijde van de panelen zijn vier apocalyptische taferelen aangebracht door dezelfde kunstenaar, als aanvulling op de onvoltooide schildering boven het hoofdaltaar. Terug lopend begeven we ons naar de  nieuwe Liduinakapel. Daar vinden we haar leven verbeeld in glas-in-lood: biddend bij het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Schiedam, de engel met de rozelaar, haar lijden. Aan de wand een sculptuur van Liduina en haar engelbewaarder, haar beeld, een vaas met rozen waar kinderen een wens aan kunnen hangen. Lest best gaat in dit geval niet helemaal op. Overal in de kerk vinden we sporen van de Heilige Liduina terug: in de oude doopkapel, op de zijaltaren, klein afgebeeld op de acopalyptische panelen en in haar eigen kapel. De vorm van het gebouw en ingebrachte symboliek geven de kerk een bijzondere sfeer. De Heilig Hartkerk in Schiedam verdient het om gezien te worden :-).

Met dank aan de uitgebreide en enthousiaste rondleiding door Dhr. Henry de WolfFrankelandse kerk, Schiedam, afgebroken in 1969


Liduina in de voormalige doopkapel met een kleine engel aan haar voeten


Glas-in-lood raam links: De rozelaar 


Glas-in-lood raam rechts: de aronskelk als symbool van zuiverheid


De nieuwe Liduina kapel Op de achterwand het tafereel van Liduina met haar engelbewaarderLuidina met rozenLiduina bidt bij het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Schiedam


De engelbewaarder en het kruis met de rozen


Glazen koepel beschilderd met schaatstafereel uit de kinderfilm 'Frozen' (Käthe de Wolf, toen 13 jaar)
Gekozen als analogie voor de ijspret en de latere opofferingsgezindheid van de figuren 


Uitleg verhaal Liduina kapel


Zij-altaar links: De engel met de wonderbare hostie


Zij-altaar rechts: De engel met de Rozelaar


Apocalyptisch paneel (Jeroen Staal, 2014-2015)


Detail apocalyptisch paneel met Liduina


Apocalyptisch paneel (Jeroen Staal, 2014-2015)


Detail apocalyptisch paneel met Liduina
(1) Mystiek in Frankrijk, Deel XVIII: 'Een pelgrimstocht naar Bourgogne' - F.C.M. Rosier
(2) Per schip onderweg naar Antwerpen kwam het aan in Schiedam. Het schip kon niet verder varen en het beeld werd zo zwaar dat het niet te tillen was. Voor de bevolking was dit een teken dat deze Maria in hun stad vereerd wilde worden. Het beeld werd gekocht en kreeg een plaatsje in de Sint-Janskerk (Bron).


woensdag 11 april 2018

Die boom is op het nippertje gered

Terugkomend van een stadswandeling door Delft vinden we de oude boom op ons pad. Hij staat aan de rand van het park en wordt beschermd door een wankel hek. De dikke stam verraadt zijn ouderdom. Het liefst zou ik er wat dichterbij komen en contact maken met zijn energie. Maar het groene informatiebord is duidelijk bedoeld om dat te voorkomen. Een deel van de oude Vleugelnoot ligt een eindje verder in het park, afgebroken tijdens een storm. Best gevaarlijk dus. Die slechte conditie had de boom bijna het leven gekost. Dankzij protesten van buurtbewoners is hij op het nippertje gered. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de dikrandtonderzwam de boosdoener is. Door hem flink te snoeien kan hij nog een aantal jaren mee. Ik vond de boom terug op de lijst met Monumentale Bomen in Delft. Gelukkig blijft hij nog even behouden :-). 


De indrukwekkende stam met de afgebroken tak op de achtergrond


Je ziet deze boom niet over het hoofd


Duidelijker kan de boodschap niet zijn


De boom wordt beschermd door een wankel hekje

Lokatie

De boom staat ongeveer op het punt waar het Westplantsoen en de Van der Heimstraat samenkomen aan de rand van het Wilhelminapark in Delft.

Websites


woensdag 14 maart 2018

Drie Madonna's in Chartres

Update en uitbreiding van 'Een verkleurde Madonna en een verstopt labyrint'

De Zwarte Madonna's spreken mij aan. Ik volg hun spoor met interesse en bezoek ze steevast als ik maar even in de buurt ben. In Chartres kom ik met enige regelmaat. De crypte bezoek ik als het enigszins kan. Veel kerken en kathedralen werden door onze voorouders gebouwd op de plaats van voor-christelijke heiligdommen. Dat de energie daar bijzonder is lijdt voor mij geen twijfel. De hoeveelheid verhalen over plaatsen waar de Mariabeelden gevonden werden wijst op verbondenheid met krachtplekken in de natuur. Juist op die plekken ben ik naar haar op zoek...

De Zwarte Madonna wordt geassocieerd met krachtplaatsen en mystiek. De beelden zijn gemaakt om de genezende kracht van de aarde te geleiden. Hoe groter de handen, hoe sterker de energie. Belangrijker nog: zonder haar aanwezigheid blijven de wonderen achterwege. Ze werkt dus als katalysator. Kan je stellen dat ze met haar aanwezigheid de plek markeert en met haar handen de aanwezige kracht symboliseert? Het boek 'Vierges Noires' van Jacques Bonvin is daar duidelijk over. De schrijvers van 'Vierges Romanes' onderschrijven deze visie niet.

Voor de 15de eeuw is er geen sprake van Zwarte Madonna's lees ik in hun boek. Het merendeel is zwart geworden in de loop van de tijd. Door kaarsen, door verkleuring van de metalen die gebruikt zijn. Het beeld van een oosterse afkomst in combinatie met de ontstane verkleuring leidde tot het idee dat de beelden oorspronkelijk een zwarte kleur hadden. De Zwarte Madonna's zijn populairder dan hun blanke zusters. Ze spreken tot de verbeelding en trekken publiek. En zo begon men vanaf de 15de of 16de eeuw beelden zwart te verven. Dat droeg bij aan hun waarde. Vanaf de 17de eeuw begonnen de beeldhouwers met het vervaardigen van zwarte beelden. En nu worden ze weer in hun oorspronkelijke kleur terug gebracht. Zo zwart-wit ligt het dus kennelijk niet. Mijn teleurstelling over de blanke Madonna ten spijt :-(.


Notre Dame sous Terre


De Madonna in de crypte draagt de toepasselijke naam 'Notre Dame sous Terre' (Onze lieve Vrouwe onder de Aarde). Ze is een kopie van een ouder beeld dat gesneden was uit perenhout. Dat oorspronkelijke beeld zou tijdens de Franse Revolutie voor het Westportaal verbrand zijn. Het heeft vanaf 1013 in de crypte gestaan. 

Zij verbindt Chartres met het verhaal waarin de Maagd een kind zal baren. Van het beeld is een oude gravure bewaard gebleven. Er boven staat de tekst: 'Aan de Maagd die op het punt staat te baren'. Annine van der Meer maakt me in haar tekst bewust van het gegeven dat de Maagd al een kind op schoot heeft. Is er sprake van een tweede kind? En in welk licht moet je dat dan zien? 

De Keltische Moedergodin die een kind baart wordt de Virgo Paritura genoemd. In een ononderbroken traditie wordt ze tot op de dag van vandaag vereerd. De legende stamt uit de 16e eeuw. Bevat ze een oeroude kern van waarheid?


De Madonna zoals we haar kennen en het gerestaureerde beeld

Aan de noordkant van de kathedraal staat de Madonna op de Pilaar. Ik moet wennen aan haar blanke gezichtje. Ze is aan de kathedraal geschonken in 1508 als kopie van een madonna uit de 13e eeuw die op het hoofdaltaar stond. Ze heeft na de Franse Revolutie zelfs tijdelijk de plaats ingenomen van de verbrande madonna uit de crypte. Werd ze gemaakt van perenhout of polychroom walnotenhout? In ieder geval moet ze overgeschilderd zijn, waarschijnlijk in de 19e eeuw en daarna voorzien van een waslaag. En nu is ze dus terug gebracht in haar oorspronkelijke lichte staat. 


'Notre Dame de la Belle-Verriére' 

Aan de zuidkant van de kathedraal vind je het glas-in-lood raam met Maria en kind. Het draagt de naam: 'Notre Dame de la Belle-Verriére' (Onze Lieve Vrouw van het Mooie Raam). Deze bovenste vier panelen dateren uit het jaar 1180 en hebben de verwoestende brand uit 1194 overleefd.  Het is een 'oude Romaanse afbeelding van Moeder Maria en het Kind in Byzantijnse houding' lees ik in een van mijn boeken. Deze Maria is ongeschonden de eeuwen doorgekomen. Onveranderd staat ze daar al eeuwenlang mooi te wezen :-).Adres

Kathedraal Chartres: 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Frankrijk

Bronnen


Vierges Romanes Portraits croisés – Hélène Leroy en Francis Debaisieux
Vierges Noires - La réponse vient de la Terre - Jacques Bonvin
Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd – Dr. Anninen E.G. van der Meer
Chartres Complete Gids voor de kathedraal – Michael Ladwein
Aarde's levend lichaam - Mellie Uyldert
The Cult of the black virgin - Ean Begg
Kathedrale des Kosmos - Sonja Ulrike Klug
Mystiek in Frankrijk deel V: Een pelgrimstocht naar Chartres - F.M.C. Rosier

Websites


http://jokessterrenkruid.blogspot.nl/2017/08/een-verkleurde-madonna-en-een-verstopt.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Actualites/Actualite-a-la-une/2013/Retour-de-la-Vierge-a-l-Enfant-dite-Notre-Dame-du-Pilier-a-la-cathedrale-de-Chartres-28
http://professor-moriarty.com/info/section/sculpture/gothic-sculpture-black-madonna-chartres-cathedral http://www.cathedrale-chartres.fr/themes/pelerinages/20_nd_du_pilier_nv.php
woensdag 7 februari 2018

De Kinderbron in Straatsburg

Een van de dingen die ik graag wil zien in Straatsburg is de Kinderbron. Een oude bron waarvan alleen het deksel nog zichtbaar zou zijn. Hier werden de kindjes door de ooievaar opgevist. Met die informatie ga ik op pad. Dat de stad bekend staat om zijn ooievaars is nieuw voor me. Een van de kramen op de kerstmarkt is ermee versierd. Met de kathedraal op de achtergrond is dat wel een leuk gezicht...

De legende van de Kinderbron 

In Straatsburg vist de ooievaar de kindjes uit de Kinderbron. Omdat dat een lastige taak is, wordt hij daarbij geholpen door een kabouterachtig wezentje. Met een witte baard en een rood jasje vaart het in een zilveren boot over het ondergrondse meer onder de kathedraal. Met een gouden netje haalt het de zieltjes op die geboren willen worden. Het wezentje overhandigt de baby's aan de ooievaar, die ze vervolgens thuis aflevert.
Van te voren vindt de bestelling plaats via een tweede bron die een paar straten verderop ligt: de 'Fischerbrunnen' Fontein. Die bron is via een pijp verbonden met het onderaardse meer. Daarmee kan het wezentje aan de slag. Ouders die een kindje wensen leggen suiker op de vensterbank. Zo weet de zielevogel waar hij moet zijn.
De bron zou te vinden zijn in de buurt van het zuiderportaal van de kathedraal. De vrees dat er net deze dagen een kraam van de kerstmarkt overheen zal staan is ongegrond. Met een beetje geluk ontdekken we een putdeksel achter een hek. In die zin, dat dit het enige exemplaar is dat in aanmerking zou kunnen komen. Maar waarom zoek ik de Kinderbron buiten de Kathedraal?

Legendes en bronnen

De Kinderbron met zijn verhalen boeit me enorm. Ooit maakte deze deel uit van een Keltisch Heiligdom. De bron lag aan de voet van drie heilige beuken op een eilandje tussen twee armen van de rivier de Ill. De stam van de Triboken vereerde hier haar brongodin. De bomen werden na een verloren strijd door de Romeinen omgehakt. De bron bleef bewaard. Een tempel voor de oorlogsgodin Roma werd er omheen gebouwd. Meerdere kerken verrezen na elkaar op deze oude heilige plaats.
Bij de bron werden kinderen gedoopt. Ook hier vind ik het verhaal van kort tot leven gewekte kinderen terug. Lang genoeg om de doop te kunnen ontvangen en daarmee het recht hebbend op een christelijke begrafenis. Na de kerstening was dat van enorm belang.

Legendes van Straatsburg

Me verdiepend in de legendes van Straatsburg ontdek ik dat er twee verhalen bestaan over het ondergrondse meer onder de kathedraal. In het eerste zwemmen de ongeboren zieltjes, het tweede gaat over een overmoedige soldaat die in 1681 in de put afdaalt. Omstanders horen hem lachen en juichen, om hem daarna te horen schreeuwen van angst. De laatste waarschuwing van de man luidt: laat niemand na mij hier naar beneden gaan.
In dit tweede onderaardse meer huizen monsters en geesten. De ingang ervan is gesitueerd in een huis tegenover de westzijde (hoofdingang) van de kathedraal. De toegang is goed verzegeld want niemand die het meer gezien heeft kon het levend navertellen.


Verschillende waarheden

In mijn hoofdbron wordt de Kinderbron genoemd in relatie tot het verhaal van de verdwenen soldaat en de tot leven gewekte baby's. De soldaat wordt door de put naar het meer 'gelokt' en is nooit meer teruggekeerd. Een priester heeft de bron in 1766 laten sluiten vanwege de 'verschrikkelijke verhalen'.
De legendes op internet vermelden twee verschillende putten. Uit de ene werden de kindjes opgevist, in de andere huisden de slangen en de monsters. De ene bevindt zich in de kerk, de andere in het bovengenoemde huis.
Een precieze locatie wordt gegeven: De Kinderbron bevond zich in de apsis voor de centrale zuil nabij de muur wanneer je terugkomt door de zuiderportaal (bron). En: In een van de gangpaden van de kathedraal bevond zich een put, die oorspronkelijk diende om de bouwplaats te voeden. Op een oude gravure staat hij in de kathedraal getekend (bron).
De Kinderbron is in 1766 gesloten omdat hij de processies hinderde. De ingangen naar beide meren zijn dus afgesloten. De 'Fischerbrunnen' Fontein is uit het straatbeeld verdwenen.
Bij het zuiderportaal in de kathedraal vind je een ondiepe put met een rooster, waarin munten en kleingeld gedoneerd worden door bezoekers. Een soort wensput. Ik heb er bij wijze van spreken bovenop gestaan. Ik heb zo'n vermoeden dat ik hier de Kinderbron moet zoeken :-).

De ooievaar een handje helpen

Als kind wist ik niet beter of de ooievaar haalde de baby's uit de (rode) kool :-). Omdat er in Urk geen koolvelden waren moesten de kindjes op een andere manier afgeleverd worden. Ooievaars waren daar evenmin voorhanden. Daarom hadden de toekomstige vaders de taak om hun nazaat op te halen bij een grote steen die zo'n 70 meter van de kust onder water lag.
De Ommelebommele steen komt af en toe boven water. De vader die vergezeld werd door de vroedvouw (vroemoer) moest eerst de sleutel van de steen bemachtigen voordat er een kindje uit gehaald kon worden. En er moest voor betaald worden! Een jongetje kostte twee keer zoveel als een meisje (tja). De vroedvrouw had een mandje met warme kleertjes op haar schoot. Daar werd de baby in naar huis vervoerd. De moeder stond hen aan wal op te wachten. Het verhaal in dichtvorm


De steen komt net boven de golven uit


Beeldje van het bootje met de vader en de vroedvrouw

Foto's Urk gemaakt door Corrie Bakker
Adres

Kathedraal: Place de la cathédrale - 67000 Strasbourg
Boutique Culture: 10 place de la cathédrale - 67000 Strasbourg

Noot

De naam van de Kinderbron verschilt in de verschillende boeken. Er wordt gesproken over de Kindlesbrunnen, maar ook over de Kindelsbrunne. Hij wordt ook vermeld als Les Puits aux Enfants.

Bronnen

Schwarze Madonnen -Petra van Cronenburg,  p. 52, 56 (Kindlesbrunnen).
Contes et légendes de Strasbourg - Claude Peiz:
*  Les trois hêtres et le Kindelsbrunne, p 18-20
* Le lac souterrain de la cathédrale, p. 48-51

Websites

https://www.strasbourg-montagneverte.fr/pages/strasbourg-alsace/legendes-et-mysteres-de-strasbourg/le-puits-de-la-cathedrale.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puits.cathedrale.Strasbourg.png
https://www.strasbourg-montagneverte.fr/pages/strasbourg-alsace/legendes-et-mysteres-de-strasbourg/le-lac-souterrain-de-la-cathedrale.html
https://www.strasbourg.eu/boutique-culture
http://acpasso.free.fr/Chroniques/Fischbrunnen/Puits.pdf (afbeeldingen)
http://www.abedeverteller.nl/waar-komen-de-kindertjes-vandaan/
http://www.flevolanderfgoed.nl/home/kunst/noordoostpolder/urk/de-vroemoer.html

donderdag 18 januari 2018

De oude linde in VlaardingenDe oude knotlinde in Vlaardingen AmbachtZondagmiddag 7 januari. Met een vrolijk zonnetje en een schrale wind wandelen we met een gids door Vlaardinger - Ambacht. Zo komen we bij een veldje dat ik alleen ken van het langsrijden. Zo'n veldje waar ik altijd wel eens heb willen kijken. Daar staat een oude linde die een leeftijd van 300 jaar heeft bereikt...

De oude linde

De oude linde staat bijna symbolisch aan het eind van een laan met platanen. Vanuit de verte ziet hij er kort en gedrongen uit. Heel even verwissel ik de boom voor een knotwilg, maar ook lindes hebben soms een knotverleden. Ik voel zijn energie al op een afstandje, nog voordat ik zijn leeftijd ken. Grote gaten en prachtige patronen tekenen zijn stam. De binnenkant is hol en ik kan er makkelijk een paar keer in. Vanwege zijn ouderdom is hij beschermd en ik hoop we er met zijn allen zuinig op zijn.


De oude linde staat bijna symbolisch aan het eind van een laan met platanen


Vanuit de verte ziet hij er kort en gedrongen uit


De binnenkant is hol en ik kan er makkelijk een paar keer in


Grote gaten en prachtige patronen tekenen zijn stam


Vanwege zijn ouderdom is de boom beschermd

Kerstbomen als gezelschap

Kleine jongens slepen kerstbomen aan en stapelen die op aan de voet van de stam. Een van de wandelaars informeert voorzichtig wat ze ermee gaan doen.  In de ogen van volwassenen ziet het er toch een beetje gevaarlijk uit. De kinderen hebben absoluut niet de intentie om de kerstbomen te verbranden. Ze maken er alleen een grote hoop van met zoveel mogelijk exemplaren. De  oude linde vormt met de kerstbomen een mooi geheel. Jong en oud, dood en levend komen samen in beeld. Het kleinste jongetje klimt in de boom en verschijnt parmantig met zijn hoofdje boven de stam uit. Zoveel aandacht had hij niet verwacht :-).


De  oude linde met aan zijn voet de kerstbomen vormen een mooi geheel

Het veldje van Chardon

We krijgen uitleg over de omgeving. Het stukje grond heet volgens overlevering het veldje van Chardon. Genoemd naar de man die hier zijn boerderij had. Naast de oude linde en de laan met platanen is de moestuin bewaard gebleven. Plannen om het stuk grond te bebouwen zijn niet doorgegaan. Het gaat hier om een stukje historische grond met archeologische waarde. Reden om het veldje met rust te laten. Inmiddels is dus niet alleen de boom beschermd, maar ook het stukje land waar hij staat.


De moestuin is bewaard gebleven
Een verhoogde terp

Het veldje waar we staan ligt op een iets verhoogde terp. Die ligt daar langer dan vandaag. Hier heeft al in de veertiende eeuw een boerderij gestaan met de naam Clattenburg.  Die naam is terug gevonden in een oude bron. Maar waarschijnlijk heeft er al in de elfde eeuw in een houten huis gestaan. Aan de rand van de terp liep de Vlaarding, een kreek waarvan de waterstand samenhing met de getijden. Een stukje van het riviertje loopt nog steeds langs de rand van het gebied. Vanaf het bruggetje voorbij de kerk heb je er goed zicht op. Al wandelend belandden we belandden we met de gids op dit mooie plekje in Vlaardingen. Je kan maar verrast worden :-).


Aan de rand van de terp liep de Vlaarding 


Zicht op de Vlaarding vanaf het bruggetje Adres

Ga bij de Bethelkerk (Burgemeester Verkadesingel 26, 3135 KZ, Vlaardingen) rechtsaf het bruggetje over. De kerk staat op de kruising met de Sportlaan. Na het bruggetje rechts aan houden, het veldje met de boom ligt aan je rechterhand.

Noot

Vlaardinger-Ambacht was aanvankelijk een ambachtsheerlijkheid nabij Vlaardingen en dit verklaart de naam (bron).

Websites
http://www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/quick-response-locaties/scherven
http://www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/verhalen/perioden/een-luchtfoto-van-vlaardingen-in-de-elfde-eeuw